Onderzoek Zorgpunt

Mijn naam is Laura Janssen en ik zal de komende maanden aan de slag gaan bij Envida. Ik woon nu 5 jaar in Maastricht en ik ben inmiddels begonnen aan de thesisperiode van de master Healthcare Policy, Innovation and Management aan de Universiteit Maastricht.

Ik ga mijn thesis voor Envida schrijven, en dan gefocust op het Zorgpunt. Middels kwantitatief- en kwalitatief onderzoek zal ik het Zorgpunt gaan evalueren. Binnen het kwalitatief onderzoek zal ik in gesprek gaan met zorgconsulenten van Zorgpunt en met huisartsen die regelmatig contactmomenten met het Zorgpunt hebben. De zorgconsulenten en huisartsen zullen binnenkort benaderd worden voor deelname aan het onderzoek. Het RHZ bestuur is op de hoogte gebracht hiervan. Door de ervaringen vanuit beide perspectieven te onderzoeken wil ik een beter inzicht krijgen in wat er al allemaal goed loopt en waar eventuele verbeterpunten liggen. Ik zal hierbij met name focussen op de bemiddelingstijd en het vinden van de juiste zorg voor de juiste cliënt. Verder ga ik op basis van de resultaten onderzoeken hoe de doorbemiddeling verbeterd kan worden.

Ik ben erg enthousiast om aan de slag te gaan met het onderzoek en kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten!