De formulariumcommissie heeft de inhoud van het longformularium geëvalueerd. Besloten is enkele middelen toe te voegen.

De toevoegingen binnen het Longformularium zijn de volgende:
– Binnen het kavel LABA:
o Olodaterol, Striverdi (dosisaerosol)
o Formoterol, Easyhaler (poeder)
– Binnen het kavel ICS-LABA-LAMA (“Fixed triple therapie”)*
o Trelegy (poeder)

*Triple therapie (TT) is geïndiceerd voor een (zeer) kleine groep patiënten (in een normpraktijk slechts 5-10%), het is immers de laatste stap in het medicatie-stappenplan. 
Huisartsen worden binnenkort geïnformeerd over hun voorschrijfpercentage TT.
Het is belangrijk het stappenplan m.b.t. longmedicatie goed te volgen.

We denken hiermee tegemoet te komen aan de behoefte van de gebruikers; meer keuze in inhalatoren met een goede prijs-kwaliteit verhouding.
Deze geneesmiddelen zijn per direct onderdeel van het longformularium. Is er reden tot switchen van of starten met longmedicatie, dan zijn dit ook opties die u kunt overwegen. Bij VGZ verzekerden wordt, bij de middelen uit het formularium, geen aanspraak gedaan op het eigen risico.

Adviezen voor de praktijk
– De aangepaste longformulariumkaart is digitaal al te raadplegen, klik hier.
Deze heeft weer een andere kleur gekregen waardoor in één oogopslag duidelijk is dat het de versie 2019 betreft.
Een gedrukte versie wordt z.s.m. verspreid aan de betrokkenen. Vervang de oude kaart t.z.t. voor de nieuwe.
– De nieuwe devices dienen toegevoegd te worden aan de placebokit. Praktijkondersteuners en/of huisartsen kunnen de nieuwe devices via de apotheek bestellen.

Namens de formulariumcommissie,
Robert Willemsen, Geertjan Wesseling, Fred Claessens