De taken van onze zeer gewaardeerde collega Marleen Vaessen zijn bij haar pensioen overgenomen door Maxime Nieman en Hilde Bastiaens. De twee longverpleegkundigen die o.a. de ketenpoli bemannen, participeren in de werkgroep en “achter” de consultatieknop zitten. Zij stellen zichzelf hieronder voor!

Hilde Bastiaens:
Sinds 2002 ben ik werkzaam als specialistisch verpleegkundige voor longziekten.
In de loop der jaren heb ik kennis en expertise opgebouwd op het gebied van astma en COPD.
Deze opgedane kennis deel ik al enkele jaren met jullie huisartspraktijken.
De toegevoegde waarde van praktijkondersteuners in ondersteuning en begeleiding van mensen met astma en COPD is steeds belangrijker geworden. Graag ondersteunen ik samen met mijn collega Maxime Nieman, jullie in de begeleiding en ondersteuning van deze patiënten categorie. Neem laagdrempelig contact met ons op.

Maxime Nieman
Sinds enkele jaren ben ik verpleegkundige in het MUMC+ in het acute circuit.
In 2019 heb ik de functie van Marleen Vaassen mogen overnemen als specialistisch verpleegkundige voor longziekten.
Door de ervaring van Hilde te combineren met mijn klinisch ervaring hopen we jullie te kunnen ondersteunen in jullie vraagstukken. Voor advies over casuïstiek of beoordeling longfunctie, neem gerust contact op.

MUMC+ Longziekten
Poli longziekten.
Astma.copd.vpk.plon@mumc.nl
043-3875500

Óf via de consultatieknop in Medix