Nieuw protocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Op basis van de landelijke wijzigingen in de nationale meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, is het regionale protocol van de RHZ aangepast.
De grootste wijzigingen zitten in stap 4 en 5. Lees het regionale protocol aandachtig en stel deze ter beschikking in de praktijk.