De voorkeursmiddelen van Boeringer Ing. van het longformularium zijn vanaf 1 januari 2022 niet langer vrijgesteld van het eigen risico van de patiënt. Het betreft de Respimat middelen Spiriva, Striverdi en Spiolto.

Boehringer Ing. kan om fiscaal technische redenen niet langer de kortingsafspraken met VGZ nakomen. Hierdoor komen de kosten van de geneesmiddelen ten laste van het eigen risico van verzekerden.

In overleg met de longformulariumcommissie is besloten om de middelen voorlopig op het longformularium te laten staan.

Hieronder treft u de link aan naar de laatste versie van het longformularium 2022:

Regionaal Longformularium-ZIO

Hopende u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Maud van Hoof of Jodie Schobben ( M.van.Hoof@zio.nl, j.schobben@zio.nl)