Met een werkgroep bestaande uit POH-s is, vooruitlopend op een toekomstig nieuw KIS, kritisch gekeken naar de inhoud van de MediX formulieren. Door de jaren heen zijn de MediX formulieren stapje bij stapje uitgebreid (“vervuild geraakt”), in sommige gevallen waardevolle toevoegingen, in andere gevallen minder waardevolle toevoegingen.

Door deze werkgroep (en in afstemming met de kaderartsen), zijn voor de ketenzorgprogramma’s astma, COPD, DM2 en VVR/HVZ (VRM) “beknopte” formulieren ontwikkeld. Deze beknopte formulieren bestaan enkel uit de (volgens de werkgroep) noodzakelijke e/o waardevolle items en zullen per 1 juli as beschikbaar zijn in de somatiek omgeving van MediX.

Ook voor deze beknopte formulieren geldt het volgende principe:
– De items met een blauw pijltje zijn noodzakelijk voor de financiële vergoedingen binnen het ketenzorgprogramma;
– De items met een paars vinkje zijn items die landelijke zijn vastgesteld als kwalitatief onderdeel voor goede ketenzorg en worden meegenomen in een landelijke benchmark ketenzorg tussen de zorggroepen, deze items behoren minimaal 1x bepaald/geregistreerd te worden binnen de geldende periode (dus niet persé tijdens ieder consult!). Het audit tabblad in het patiënt-dashboard laat zien wat je al wel en niet hebt gedaan binnen de vastgestelde periode (rood/groen);
– De items zonder blauw of paars icoontje zijn facultatief! Dat betekent dat je deze alleen hoeft in te vullen als je het belangrijk vindt voor het opvolgen en monitoren van de gezondheidssituatie van de patiënt.

De POH-s kan zelf kiezen welk formulier te gebruiken: het uitgebreide consult formulier (huidige formulier, bv DM_1), of het beknopte consult formulier (bv DM_2). Alle voor de financiën en landelijke benchmark noodzakelijke items zijn behouden gebleven in de beknopte formulieren. Advies aan de POH: voor het beperken van de administratieve last wordt aanbevolen het beknopte formulier te gebruiken, maar er bestaat dus nog de mogelijkheid om het uitgebreide formulier te gebruiken. We zoeken naar de best mogelijke manier om het consult zo efficiënt mogelijk te registreren. Er is nog steeds een hoop te verbeteren, maar dit is bedoeld als een eerste stap.
De ervaringen met deze beknopte formulieren en de redenen om het wel/niet te gebruiken zullen besproken worden in de interne audit ketenzorg, maar tussentijds is feedback ook altijd welkom.

Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen!

Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op met Leni Hager of Maud van Hoof (043 350 69 10, ketenzorg@zio.nl)