Vanaf 1 december a.s. starten de Limburgse Ambulancevoorzieningen met het aanbieden van een nieuwe vorm van ambulancezorg: de Middencomplexe Ambulancezorg. Ambulancemedewerkers die voorheen in de laagcomplexe ambulancezorg werkzaam waren, zijn nu opgeleid om ook de middencomplexe zorg aan te bieden. Lees de Brief en de infographic voor meer uitleg.