Lezing Integraal Zorgakkoord: wat betekent dit voor MUMC en huisartsen.

Save the date: Donderdag 09 maart 2023

Graag gaat het ziekenhuis met huisartsen in gesprek over de toekomstige samenwerking tussen 1e en 2elijnszorg. Samen met ZIO bereidt het RHZ bestuur deze avond voor ten behoeve van een goede inbreng van huisartsen. Via de Begro’s wordt hiervoor input opgehaald. Op 19 januari vindt hiervoor een vooroverleg met mevrouw Leusink plaats.

Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u op het scholingsportaal:  https://portal.zio.nl/cursus/lezing-integraal-zorgakkoord