Per 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid de patiënt via MediX te verwijzen naar een GLI. De GLI is een programma waarbij patiënten langdurig (24 maanden) begeleid kunnen worden bij het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om tot een gezonde leefstijl te komen en te behouden. In aanmerking komen zowel ketenzorg als niet-ketenzorg patiënten met a) overgewicht (BMI >25kg/m2) en de aanwezigheid van risicofactoren voor HVZ e/o DM2, en b) obesitas (BMI >30kg/m2).

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat ook de continuïteit van het leveren van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor hun verzekerden gewaarborgd is. Er is door zorgverzekeraars een gezamenlijke lijn voor zorgaanbieders over het veilig verlenen van (digitale) GLI-zorg opgesteld tijdens de coronacrisis. De gebruikelijke en meest optimale behandeling vindt face to-face plaats, maar is gezien de huidige omstandigheden niet mogelijk. Zorgverzekeraars geven zorgaanbieders daarom de ruimte om GLI-zorg tijdelijk op een andere manier dan gebruikelijk aan te bieden. Waar mogelijk zal de zorg op afstand worden geleverd door middel van telefonische- of videoconsulten.

Verwijzing naar de GLI gebeurt door de huisarts/poh via MediX (door de GLI “keten” te openen in MediX voor de desbetreffende patiënt én door te verwijzen naar de leefstijlcoach/het programma naar keuze). De leefstijlcoach roept de patiënt op voor een intake en rapporteert de voortgang en eindrapportage in het daarvoor bestemde MediX formulier en journaal.

De GLI wordt uitgevoerd door een gecertificeerd leefstijlcoach. De gecontracteerde leefstijlcoaches treft u hier.