De nieuwe Keuzewijzer Dementie is uit.
Deze is tijdens de ALV uitgedeeld.
Voor huisartsen en praktijkondersteuners die deze nog niet hebben is de Keuzewijzer te verkrijgen bij het secretariaat van ZIO of via de praktijkmanagers.