Zoals wellicht al bekend is het VWS in 2018 begonnen met het actieprogramma Kansrijke Start.
Kansrijke Start richt zich op het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan gezinnen in kwetsbare situaties in de preconceptiefase, tijdens de zwangerschap en na de geboorte (de eerste 1000 dagen van een kind).
Maastricht-Heuvelland is recent gestart met de implementatie van Kansrijke Start, waarbij de huisarts een belangrijke rol heeft.
Om de praktische kant van deze rol toe te lichten en het een en ander te verduidelijken, zal er een bezoek op praktijkniveau gaan plaatsvinden door de projectleider van Kansrijke Start van de desbetreffende gemeenten en de teamleider POH Jeugd van ZIO.
Voor nadere info zie ook de factsheet van dit project Factsheet Kansrijke Start | RIVM