De zorg ontwikkelt zich snel en de rol van de huisarts in dit speelveld wordt steeds belangrijker. Om inhoudelijk goed op deze ontwikkelingen in de regio aan te kunnen (blijven) aanhaken en de continuïteit van de huidige kaderhuisartsen te borgen, zoekt ZIO/RHZ naar versterking van de huidige kaderhuisartsen.

Voor verdere informatie en contactgegevens over de beschikbare opleidingen kunt u klikken op de onderstaande linken. Sommige data zijn nog niet bekend, sommige starten heel snel. Het is mogelijk om via ZIO de opleidingskosten vergoed te krijgen, meld u hiervoor bij ZIO l.hager@zio.nl. Ook vaste waarnemers die in de regio werkzaam willen blijven of hidha’s kunnen zich melden om deel te nemen.

Kijk in de linken voor meer informatie en de aanmeldprocedure via NHG.

NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat – NHG – Startdatum 22/23 maart 2024

NHG-Kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde – NHG – Startdatum 14 september 2024

NHG-Kaderopleiding Diabetes – NHG – Startdatum nog niet bekend

NHG-Kaderopleiding Astma en COPD – NHG – Startdatum nog niet bekend

NHG-Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten – NHG – Startdatum nog niet bekend, pas in 2025 volgende opleiding

NHG-Kaderopleiding Palliatieve Zorg – NHG – Startdatum nog niet bekend

NHG-Kaderopleiding GGZ – NHG – Startdatum nog niet bekend

Voor de opleidingen die nog niet bekend zijn, kan men zich wel al aanmelden om interesse te tonen in de eerstvolgende opleiding.

Help mee de huisartsenzorg in onze regio op een hoog niveau te houden en mee te denken over de actuele ontwikkelingen. We horen graag van u!!