In deze informatiebijeenkomst wordt u bijgepraat over de contractuele wijzigingen ketenzorg 2022 en 2023.
Conform scholingsbeleid RHZ verwachten we alle poh somatiek en per praktijk minimaal 1 huisarts.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op het scholingsportaal