In overleg met het RHZ bestuur en de werkgroep Huisartskundige GGZ wordt de oproep gedaan om alle hulpvragen van 0-18 jarigen omtrent psychische en sociale problematiek eerst naar de POH Jeugd te verwijzen. Een aantal jaren geleden is deze afspraak gemaakt met de Blauwe Zorg praktijken en wordt dit als succesvol ervaren, omdat de POH Jeugd:

  • Ruimte heeft voor een uitgebreide triage waardoor er meer zicht is op de problematiek en het gehele systeem
  • Zelf behandeling biedt waardoor het verzoek voor een doorverwijzing soms niet nodig is
  • Grote kennis heeft van de uitgebreide sociale kaart op het gebied van jeugdzorg
  • Korte lijntjes heeft met netwerkpartners zoals gemeenten, JGZ en scholen
  • De patiënt opvolgt zodat eventuele stagnering in zorg snel opgemerkt kan worden

Dit alles leidt tot een efficiëntere inzet en verduurzaming van zorg. Uiteraard moet de optie mogelijk blijven om bij duidelijke SGGZ problematiek rechtstreeks naar de jeugdzorgaanbieder te verwijzen, zodat de POH Jeugd geen onnodige tussenstap wordt.
Telefonisch overleg met de POH Jeugd is tevens altijd mogelijk. Klik hier voor de contactgegevens van alle POH Jeugd.