Het Centrum voor Levensvragen Maastricht-Heuvelland biedt mensen de mogelijkheid om met een geestelijk verzorger in gesprek te gaan over wat hen bezighoudt op het gebied van levens- en zingevingsvragen. Deze gratis begeleiding is bedoeld voor cliënten in de palliatieve fase en hun naasten/nabestaanden en voor 50+ers.

De begeleiding kan aangevraagd worden door b.v. huisartsen, POH, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners via het palliatieteam 0900-7255486.

Kijk hier voor nadere informatie.