Op verzoek van de BAC Samenwerking geven we graag wat meer duidelijkheid over verwijzen naar de Stadspoli, wanneer is er nu een nieuwe verwijzing nodig?

Geschikt of Ongeschikt

Verwijzen naar de Stadspoli gaat volgens de indicatieprofielen, die deels verwerkt zijn in de verwijsmodule, en volledig te vinden zijn op de website van de Stadspoli.
(Het volledig verwerken van de indicatieprofielen in de verwijsmodule is in ontwikkeling)
Indien de verwijzing geschikt is voor de Stadspoli wordt er bij Tipp een afspraak ingepland. Indien de verwijzing ongeschikt is, en patiënt dus in de 2e lijn gezien moet worden, dan stuurt Tipp de verwijzing door naar een zorgaanbieder in de 2e lijn, dit gebeurt dan in overleg met patiënt. U ontvangt hier een bericht van. In dit geval is géén nieuwe verwijzing nodig.

Het komt voor dat wij patiënten spreken en zij tijdens het telefoongesprek met Tipp aangeven dat zij niet naar de Stadspoli willen maar naar een ziekenhuis of kliniek. Deze beslissing ligt bij u, niet bij de patiënt en niet bij Tipp. Als patiënt naar een andere zorgaanbieder wil, dan adviseren wij hem/ haar dit met de huisarts te bespreken. Als u akkoord bent, dan is het voldoende als u dit telefonisch of per mail doorgeeft. Wij passen de verwijzing dan aan, altijd alleen na akkoord van u of uw assistente. Hier is dan geen nieuwe verwijzing voor nodig.

Geldigheidsduur en aantal bezoeken

Een verwijzing naar de Stadspoli is 6 maanden geldig. Met deze verwijzing kan patiënt eenmalig gezien worden, in bepaalde gevallen vindt er nog een controle-afspraak plaats. Patiënten worden niet meer dan 2 keer gezien op de Stadspoli.
Voor een 3e bezoek aan de Stadspoli is wel een nieuwe verwijzing nodig.

Als uw patiënt na de periode van 6 maanden nog eens terug wil naar de Stadspoli, ook al gaat het om dezelfde klacht, dan zal er wel een nieuwe verwijzing gemaakt moeten worden.

Aantal klachten

Een verwijzing naar de Stadspoli is bedoeld voor 1 klacht bij 1 specialisme. Heeft uw patiënt 2 klachten voor 1 specialisme? Dan zijn hier 2 verwijzingen voor nodig. Een verwijzing is maar geschikt voor 1 zorgvraag,