Routing t.a.v. afspraken op de vlekkenpoli

Een huisarts kan o.b.v. een thorax-foto besluiten om een patiënt naar de vlekkenpoli te verwijzen.
Voorafgaand aan een eerste bezoek worden alle aanmeldingen en verwijzingen getrieerd, waarbij de triage-arts (altijd een longarts) eerst de thorax-foto en overige beschikbare gegevens beoordeelt alvorens een afspraak op de poli in te laten plannen.
• Soms wordt besloten een andere route te kiezen dan de geprotocolleerde vlekkenpoli (b.v. omdat de gevonden afwijking niet imponeert als een maligniteit).
• Alle verwezen patiënten zonder nadere overwegingen in het (kostbare en belastende) traject van de vlekkenpoli te sturen leidde te vaak tot overbodig onderzoek.
Dat impliceert dat de huisarts niet steeds op voorhand weet wanneer meer diagnostische gegevens voor handen zijn.
In voorkomende gevallen wordt de huisarts zo vroeg mogelijk geïnformeerd door betreffende arts over de gekozen route.