Aangezien er toch nog steeds vragen komen met betrekking tot het kalibreren/ijken van de spirometer en de ijkspuit, hierbij de laatste versie van de vereisten.

  1. De spirometer van Carefusion moet minimaal 1x per 2 jaar voor onderhoudscontrole naar de fabrikant (die van Welch Allyn niet!).
  2. De kalibratie/ijk spuit van zowel Welch Allen en Carefusion moeten beiden minimaal 1x per 2 jaar naar de fabrikant voor onderhoudscontrole.

Lees meer in deze bijlage