Op 23 maart a.s. organiseert GroenLinks een bijeenkomst over de toekomst van de ouderenzorg.
Onder de noemer “Iedere Maastrichtenaar lachend negentig” gaan o.a. Frank Amory (Programmamanager Ouderenzorg ZIO), Roger Ruijters (Voorzitter Raad van Bestuur Envida), Marijke van Dongen (Kaderhuisarts huisartsenpraktijk Daalhof) en Nelleke de Kruik aan de hand van stellingen met elkaar maar ook met u in gesprek. De stellingen die thema’s raken zoals o.a. vrijwilligerswerk alsmede het “vroegere bejaardenhuis” dragen er hopelijk aan bij dat er een dialoog ontstaat tussen professionals in de ouderenzorg en de (toekomstige generaties) ouderen in Maastricht.