“Alle 53 RHZ-huisartsenpraktijken hebben momenteel in het kader van het OPEN-programma een aanmelding op de Zorgaanbiederslijst. Ook is voldaan aan de voorwaardes van o.a. scholing, online inzage. De declaraties kunnen worden ingediend, aldus Stan Swaen, projectmanager OPEN en Digitalisering bij ZIO. “In de dagelijkse praktijk kan het voorkomen dat declaraties worden afgewezen. Als hier sprake van is, heeft iedere zorgverzekeraar een eigen hulplijn opgezet die op de hoogte is van de procedure en direct kan helpen om de declaratie in orde te krijgen (landelijk & regionaal)”.

Qua huidige ontwikkeling van de landelijke voortgang van het OPEN-programma waren er in september 2021 de volgende cijfers te geven:

  • 97% van de huispraktijken hebben online inzage in gebruik genomen.
  • 11% van de patiënten maakt landelijk gebruik van inzage via een portaal.
  • Het ophalen van een gegevens met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving blijft een uitdaging waarvan alle samenwerkende partijen zich van doordrongen zijn. Er wordt hard gewerkt om de uitdagingen op te lossen.
  • ZIO wordt vanuit OPEN en MedMij de komende periode op de hoogte gehouden van de voortgang van het oplossen.

Tabel Hulplijnen zorgverzekeraars voor declaratie OPEN-programma

Zorgverzekeraar              Contactgegevens

ASR                                 fab.zorg@asr.nl

CZ                                   poz.huisartsen@cz.nl

DSW                                declaratiehelpdesk@dsw.nl

Eno                                  contractbeheer@eno.nl

Eucare                             FAB@aevitae.com

Menzis                             TOZ@menzis.nl

ONVZ                               im@onvz.nl

VGZ                                 Mark.van.Hoof@vgz.nl

Zorg&Zekerheid              Zorginkoop.Huisartsen@zorgenzekerheid.nl

ZilverenKruis                   SupportCZAB@zilverenkruis.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met Stan Swaen, Projectmanager OPEN en Digitalisering, ZIO, T  06-15572495   E  s.swaen@zio.nl