Het Alzheimer Centrum Limburg heeft het s-decided project ‘samen beslissen bij dementiediagnostiek’ succesvol afgerond met de plaatsing van de keuzehulp ‘Wel of niet onderzoek naar dementie’ op Thuisarts.nl. Het Alzheimer Centrum Limburg heeft een impulssubsidie gekregen omtrent het onderwerp Samen Beslissen bij dementiediagnostiek.

In dit vervolgproject zal een e-learning worden ontwikkeld die zorgverleners ondersteunt bij het Samen Beslissen omtrent dementiediagnostiek en het gebruik van de keuzehulp. Voor de ontwikkeling van de e-learning zal het Alzheimer Centrum Limburg focusgroepen organiseren om behoeften en ervaringen hieromtrent te inventariseren.

Het Alzheimer Centrum Limburg is daarvoor op zoek naar huisartsen en praktijkondersteuners die willen deelnemen aan een online focusgroep (max 1 uur).  

Voor deelname aan de focusgroep kan accreditatie worden aangevraagd.