Jaarlijks voert de expertise-eenheid Diagnostiek en Advies van MUMC+ 250.000 echo’s, röntgenfoto’s, CT- en MRI-scans uit. Circa 40.000 onderzoeken (15%) vinden plaats in opdracht van huisartsen. De afspraken onderling werken efficiënt én leiden tot zeer patiëntvriendelijke zorg. In dit  interview lichten Jeffrey Hendriks (MUMC+)  en Jeroen Smeets (huisarts) dit toe.