De EHBO-vereniging Meerssen is op zoek naar een huisarts die wilt ondersteunen in de bijscholing en supervisie van de leden van de EHBO-vereniging. Het gaat over een frequentie van 1 a 2 maal per jaar. Vanzelfsprekend staat hier een passende vergoeding tegenover.

De inzet van de huisarts zal voornamelijk bestaan uit:

  • Het geven van verdiepingslessen aan gediplomeerde EHBO kandidaten. Te denken valt bijvoorbeeld aan Vuurwerkletsels; Wat te doen en hoe te handelen
  • Supervisie v.w.b. invullen EHBO handelingen zoals bijvoorbeeld aanleg tourniquet. Nut en noodzaak toelichten van nieuwe aanpak zoals stop de bloeding red een leven
  • Lezing over nader te bepalen onderwerp met instructeur.

Het gaat in principe over een frequentie van 1 à 2 maal per jaar. Vanzelfsprekend geldt hier een passende vergoeding voor.

De herhalingslessen EHBO worden iedere 2e maandag van de maand gegeven in gemeenschapshuis De Stip te Meerssen. De lessen starten omstreeks 20 uur en eindigen omstreeks 22 uur.

Meer informatie kunt u opvragen bij Ellen Retera, bestuurslid EHBO-vereniging Meerssen (info@ellenretera.nl of telefonisch via 06-29303806).