In Zuid-Limburg wordt al heel lang door veel partijen binnen en tussen domeinen samengewerkt met als doel een betere gezondheid voor de inwoners van de regio en toekomstbestendige zorg. Het Trendbreukprogramma is daar een mooi voorbeeld van. De nieuwe beleidskaders van de landelijke overheid, IZA, GALA en WOZO, geven een extra prikkel om die samenwerking verder te intensiveren en vorm te geven op de schaal van Zuid-Limburg. Wat betekent dat precies voor de al bestaande grotere en kleinere coalities die nu al mooie resultaten boeken? Het geeft kansen voor de noodzakelijke verbreding en verdieping van de samenwerking, schetsen bestuurders Raymond Clement (MIK & PIW), Roger Ruijters (Envida) en Esther van Engelshoven (HOZL) en kwartiermakers Lidy van der Goot-Wilms (GGD Zuid-Limburg) en Theo Koks (Robuust).

Klik hier voor het hele artikel.