Kaderhuisartsen Astma en COPD zijn en blijven hard nodig. De zorg rondom astma en COPD is immers voortdurend in ontwikkeling. Het bijhouden en implementeren van nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. In september start een nieuwe groep huisartsen met de NHG Kaderopleiding Astma en COPD.

Het is mogelijk om de opleiding door ZIO te laten financieren en in samenwerking en afstemming met de inhoudelijk werkgroepen uw kennis als kaderarts in te zetten voor de zorg in onze regio: Inschrijven en meer informatie