De aanpassingen in het Longformularium per 2021 zijn de volgende:

A. Medicamenteus stappenplan, p.1
Naar aanleiding van de herziening van de NHG standaard Astma, is het medicamenteus stappenplan op de voorzijde van de kaart gewijzigd. De voornaamste wijzigingen betreffen de volgende:
– onderhoudsbehandeling met formoterol-ICS zo nodig als eerste behandelstap;
– toevoeging van ICS-LABA-LAMA als fixed triple als stap 5 (let wel; slechts geïndiceerd voor zeer kleine groep patiënten)

Meer informatie over het medicamenteus beleid bij astma, volgt in het webinar Astma van 25 maart en 20 april (verplicht voor POH-s én huisarts(en) van de praktijken met een contract ketenzorg astma).

Ook is de plek van morfine in de behandeling van een COPD patiënt benoemd in het medicamenteus stappenplan.

B. Voorkeursgeneesmiddelen, p.2
Er zijn (vooralsnog) geen nieuwe voorkeursgeneesmiddelen benoemd/opgenomen in het formularium.
Wel is er een nieuwe fixed triple (de Enerzair® Breezhaler® (indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuraat) van Novartis) op de markt welke is geïndiceerd voor (een zeer kleine groep) astmapatiënten. Deze staat wel in het betreffende kavel vermeld (zie onderstaande afbeelding). Omdat over dit middel (nog) geen prijsafspraken zijn gemaakt met de leverancier, vooralsnog als zijnde “niet benoemd”. De onderhandelingen zijn nog gaande. Bij uitsluitsel wordt een eventuele aanpassing van de kaart gedaan en wordt een hard-copy variant van de kaart verspreid onder alle betrokkenen.

Eventueel nieuwe placebo’s voor het vervangen van (verlopen) placebo devices zijn op te vragen bij de nabijgelegen apotheek.
Extra punten van aandacht in tijden van Corona:
– Zorg voor een eigen set aan placebo’s voor iedere zorgverlener die de inhalatie-instructie geeft.
– Laat de patiënt GEEN gebruik maken van de placebo’s.
(Op een veilige manier de inhalatie instructie uitvoeren? Zie de instructievideo van de LAN hier.)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jodie Schobben, Judith Hazelzet of Maud van Hoof (info@zio.nl, 043 350 69 10)