Zoals eerder medegedeeld via nieuwsbrief en crisisberichtgeving, is het advies van de CAHAG m.b.t. uitvoering van de spirometrie in de eerstelijn begin juni gewijzigd: “Spirometrie draagt bij aan het diagnosticeren en monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Om die reden is het advies van de CAHAG om spirometrie onder gecontroleerde condities weer op te starten in de huisartsenpraktijk.”

Zie hier het volledige bericht: CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk 10 juni 2021 | CAHAG.

Eén van de condities waaraan voldaan moet worden, is dat er gebruik gemaakt dient te worden van een bacteriefilter. Het mondstuk van Spida beschikt standaard over een bacteriefilter, bij de SpiroPerfect van Welch Allyn dienen echter losse bacteriefilters (type MADA83) aangeschaft te worden. We hebben vernomen dat nog niet door alle Welch Allyn gebruikers deze bacteriefilters gebruikt worden en willen jullie hier bij dezen nogmaals op attenderen.

Er zijn (bij de software van Welch Allyn) nieuwe linearisatie codes nodig om ervoor te zorgen dat de meetresultaten voldoen aan de ATS/ERS meeteisen voor spirometrie bij het gebruik van dit bacteriefilter. In het volgende document  kunt u terugvinden welke code te gebruiken bij welke transducer.

O.v.v. de werkgroep astma/COPD willen we meer zicht krijgen op de mate waarin spirometrie weer hervat is in de eerstelijn en tegen welke problemen men hier evt bij aanlopen. Maar ook om in te kunnen schatten hoeveel patiënten er (nog) verwezen gaan worden naar de 2e lijn voor spirometrie.

We willen jullie daarom vragen de volgende (korte) vragenlijst in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/QHTCP2H

Hartelijk dank!

Tenslotte attenderen we de POH-somatiek graag nog op de mogelijkheid deel te nemen aan de Trainingen in de uitvoering van Spirometrie eind september, om de bekwaamheid in de uitvoering op te frissen! Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar: Training uitvoer spirometrie – Opleidingen (zio.nl)

(Mochten alle plekken bezet zijn, teken je dan in op de wachtlijst. Mogelijk komt er een plekje vrij, maar het maakt voor ons ook duidelijk hoeveel animo er is om een extra training te organiseren.)

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Leni e/o Maud (ketenzorg@zio.nl, 043 350 69 10)