Afgelopen november en december zijn diverse praktijken door LRQA bezocht.
In januari zijn ook de Huisartsenpost, Stadspoli, ZIO Chronische Zorg en de RHZ als koepelorganisatie getoetst en alle bezoeken zijn afgesloten met een zeer positief resultaat!

Externe audit ronde positief afgesloten!

De externe audit ronde van 2024 stond in het teken van hercertificering.
Ook tijdens dit bezoek zijn er positieve woorden gesproken over het kwaliteitssysteem in onze regio.
Er zijn geen minors gevallen én praktijk de Esp is als laatste praktijk in de regio gecertificeerd!

De volgende externe auditronde wordt gepland in 2025.
Zodra de planning hiervoor bekend is wordt deze gedeeld met de betreffende praktijken.

Mochten er verder vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Renee Franssen r.franssen@zio.nl