Vanwege een tekort aan ‘salbutamol aërosol’ heeft de Long Alliantie Nederland (LAN) aanbevelingen en een alternatieven schema opgesteld (zie schema hieronder, meer informatie op: https://www.longalliantie.nl/nieuws/groot-tekort-salbutamol-in-nederland-lan-aanbevelingen-en-alternatieven/).

De Longformulariumcommissie heeft besloten zich te conformeren aan dit advies.

Het tekort duurt naar verwachting minimaal tot begin mei. De beperkte hoeveelheid salbutamol aerosolen die beschikbaar zijn in de apotheken worden gereserveerd voor patiëntengroepen waar geen geschikt (farmaco)therapeutisch alternatief voor beschikbaar is.

Apotheek zet het om op basis van beschikbaarheid en stuurt een receptverzoek/bericht naar de arts.

Voor de omzetting van inhalatiemedicatie kunnen individuele afwegingen een rol spelen. Goed overleg tussen huisartsen, longartsen en apotheek blijft van essentieel belang.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Chenna Godec (c.godec@zio.nl).