De vergoedingsvoorwaarden voor GLP1-receptoragonisten zijn m.i.v. 1 juli jl. uitgebreid zodat alle patiënten met een indicatie volgens de NHG-Standaard DM2 behandeld kunnen worden. Zie hier de betreffende ZN-formulieren.

(De Dulaglutide (Trulicity) is in ons regionaal DM2 formularium geselecteerd als voorkeursmiddel.)