Vanaf 1 juli 2022 zullen jeugdigen die in aanmerking komen voor gesloten en intensief klinische jeugdhulp terechtkomen bij het GIK-J. Dit is een samenwerkingsverband van Koraal, Via Jeugd, XONAR en Mondriaan. De doelgroep van de gesloten en intensief klinische jeugdhulp is een relatief kleine groep van ongeveer 200/250 kwetsbare jeugdigen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek vaak ook nog in combinatie met een verslaving en/of een verstandelijke beperking. Door de combinatie en zwaarte van problematieken hebben deze jeugdigen zeer gespecialiseerde zorg nodig. Door de samenwerking van de vier zorgaanbieders kan beter tegemoet gekomen worden aan de hulpvragen van deze jeugdigen. Voor meer informatie zie Brief  , of bekijk de website: Zuid-Limburg voor de Jeugd | Jeugdhulp Zuid-Limburg (jeugdhulpzuidlimburg.nl)