Geestelijke begeleiding in de eerste lijn

Het Centrum voor Levensvragen Heuvelland biedt mensen de mogelijkheid om met een geestelijk verzorger in gesprek te gaan over wat hen bezighoudt op het gebied van levens- en zingevingsvragen. Deze begeleiding is bedoeld voor patiënten in de palliatieve fase (en hun naasten) en voor 50+ers.
De begeleiding kan aangevraagd worden door huisartsen, POH, (wijk)verpleegkundigen en andere zorgverleners in de eerste lijn via het palliatieteam: 0900-7255486 (ma-vr: 8.00-17.00 uur). Zorgvragers mogen ook zelf contact opnemen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Klik hier voor meer informatie.