Fysiotherapie wordt vanaf 1 januari 2019 al vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit het basispakket voor COPD met een GOLD classificatie ≥ 2. De minister heeft dit besloten vanwege de wetenschappelijke effectiviteit van revalidatie bij COPD.

Voorheen werd therapie bij matig ernstige tot zeer ernstige COPD voor volwassenen pas vanaf de 21e behandeling vergoed via de basisverzekering. De eerste 20 sessies moest de patiënt zelf betalen of kwamen uit de aanvullende verzekering. Per 1 januari 2019 is dit niet langer het geval. De behandelingen worden dan direct vergoed door de zorgverzekering. Er moet alleen eigen risico worden betaald.

Maximering aantal behandelingen
De mate waarin therapie bij COPD zal worden vergoed via de zorgverzekering, hangt af van het aantal exacerbaties per jaar en de ernst van de symptomen bij COPD behorende bij de indeling in GOLD-stadia A, B, C of D. Dit geldt ook voor de eventueel noodzakelijke onderhoudsbehandelingen na het eerste behandeljaar. Deze regeling gaat per 2019 voor iedere COPD patiënt opnieuw in. Verwijsprocedure
Het is aan de fysiotherapeut om de patiënt in te delen in één van de categorieën. Dat doet de fysiotherapeut op basis van een aantal gegevens aangeleverd door de verwijzer. Gegevens die door de praktijkondersteuner (tijdens het COPD ketenzorgconsult) al zijn vastgelegd in MediX (longfunctie, MRC en aantal exacerbaties in het afgelopen jaar). Maak het uzelf en de fysiotherapeut makkelijk; verwijs de patiënt via MediX naar de (COPD gespecialiseerde) fysiotherapeut van Fy’net via de verwijsknop in het patiëntdashboard in MediX of neem telefonisch contact op! De fysiotherapeut krijgt dan inzicht in de gegevens die nodig zijn voor de indeling in groep A, B, C of D, en jullie kunnen elkaar op de hoogte houden van de voortgang e/o evt bijzonderheden via de berichtenfunctie in MediX.

Belangrijkste boodschappen:
1. Therapie wordt toegankelijk voor een grotere groep COPD patiënten door (grotendeels) wegvallen van financiële drempel
2. Verwijs de patiënt via MediX om de procedure voor alle betrokkenen te versimpelen