ZIO en de huisartsen in Maastricht-Heuvelland maken zich sterk voor proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis. Hoe doen ze dat?

Bekijk dit filmpje! Frank Amory (ZIO programmamanager ouderenzorg) en Marijke van Dongen (kaderhuisarts ouderengeneeskunde) geven hun visie en tips.