Wie kan ik naar een vergoed GLI programma doorverwijzen? klik hier voor de factsheet.
Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een vergoed GLI programma, gelden de indicatiecriteria zoals genoemd in de NHG Standaard Obesitas en in de Zorgstandaard Obesitas, dat wil zeggen vanaf een matig verhoogd GGR (gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico). Dit betekent:
• Personen met obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2 )
• Personen met overgewicht (BMI ≥ 25 kg/m2 ) in combinatie met een risicofactor* en/of co-morbiditeit**
• (Het moet gaan om volwassenen, maar adolescenten vanaf 16 jaar kunnen deelnemen als de inschating is dat de jongere baat heef bij het volgen van een vergoed GLI programma en hier cognitief en sociaal toe in staat is. Er is geen bovengrens t.a.v. leeftijd.)

*Risicofactor: ernstig vergrote buikomvang (≥ 102 cm bij mannen en ≥ 88 cm bij vrouwen) of de aanwezigheid van andere risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ) **Co-morbiditeit: DM2, cardiovasculaire aandoeningen, (en uitgebreid t.o.v. de eerder geldende criteria:) slaapapneu of artrose.

Meer informatie over de wijze van doorverwijzing en de in de regio gecontracteerde leefstijlcoaches treft u op de website van ZIO: https://www.zio.nl/huisartsenpraktijk/zorgprogrammas/gli-gecombineerde-leefstijl-interventie/

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Leni Hager en Maud van Hoof (043 350 69 10; ketenzorg@zio.nl)