Op 27 februari jl. zijn de vereniging RHZ en ZIO Chronische zorg ge-audit door Lloyds Register. Tijdens deze audit is getoetst of de organisatie werken conform de norm (EN15224:2012). Beide organisaties hebben de audit glansrijk doorlopen.
Naast toetsing van de werkwijzen conform de norm EN15224:2012, is door de auditor ook gekeken of de organisaties goed op weg zijn voor het implementeren van de nieuwe norm (EN15224:2017). Het format voor de stakeholders- en contextanalyse zijn hierbij getoetst en positief bevonden. Dit betekent dat zowel de Vereniging RHZ als ZIO Chronische Zorg klaar zijn voor de implementatie van de nieuwe norm.