Na een sterke afname in de coronajaren neemt het aantal reizigers naar exotische bestemmingen dit jaar weer toe en daarmee ook een toename van het aantal reis gerelateerde infectieziekten.

Voor de specifieke expertise die de diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen vraagt zijn de internist-infectiologen van het Maastricht UMC+ laagdrempelig bereikbaar voor huisartsen. Tijdens kantooruren kan er via de centrale worden overlegd met de dienstdoende internist-infectioloog. Patiënten met niet-spoedeisende reis gerelateerde klachten kunnen worden verwezen naar de polikliniek infectieziekten. Bij urgente problemen, zoals een verdenking op malaria, worden patiënten gezien via de spoedeisende hulp. Voor deze patiënten hebben de internist-infectiologen een 24/7 tropenachterwacht voor intern overleg, zodat ook in diensturen adequate zorg voor deze patiënten is gewaarborgd.

________________________________________

Dr. M.E. (Marlies) van Wolfswinkel

Internist-infectioloog
Afdeling Medische Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie | Afdeling Interne Geneeskunde | Ease Travel Clinic
Maastricht UMC+
Bezoekadres: P. Debyelaan 25 | 6229 HX Maastricht
Postadres: Postbus 5800 | 6202 AZ Maastricht
m.van.wolfswinkel@mumc.nl