Digitaliseren en een 2e Corona golf, wat hebben ze met elkaar te maken?
Graag willen we jullie er toe aan zetten om –samen met je collega’s uit de praktijk-  na te denken hoe om te gaan met een eventuele 2e golf. Wat werkte wel, wat werkte niet tijdens de voorbije periode? Hoe zorg je ervoor dat je risicovolle/instabiele patiënten toch van zorg blijft voorzien? Wellicht biedt de Generieke Ziektelastmeter daarin een uitkomst? Omdat de patiënt dan op afstand gemonitord kan blijven worden. Ben je overtuigd van de voordelen hiervan, investeer dan de komende periode in het registreren van patiënten op de Sanacoach generieke ziektelastmeter (GZLM), zodat jullie zijn voorbereid op een evt. 2e piek en dan op die wijze op afstand, bijvoorbeeld met beeldbellen, goede zorg kunnen blijven bieden.Gebruikmakend van de Ziektelastmeter (dm2, COPD en astma) gaan jullie starten met een nieuwe en gepersonaliseerde manier van zorg geven. De Ziektelastmeter zit in de SanaCoach en is automatisch gekoppeld aan MediX. Je kunt patiënten aanmelden voor de Ziektelastmeter via de knop “Activeren SanaCoach” in MediX.

Hoe loopt het gebruik van de generieke ziektelastmeter tot nu toe?
Uit de telefoongesprekken met de zorgverleners is gebleken dat er de afgelopen weken al redelijk wat patiënten zijn aangemeld voor de ZLM. Een relatief klein gedeelte daarvan doorloopt de stappen die nodig zijn om “actief“ te zijn (d.w.z. de aanmeldsessie doorlopen hebben). Het is belangrijk dat je de patiënt erop wijst dat wanneer je ze aanmeldt voor de SanaCoach, ze de hele aanmeldsessie z.s.m. doorlopen, pas dan is de patiënt actief en kan via de Sanacoach het spreekuur worden voorbereid.

Tips en tricks waardoor het account actief wordt:
–        Bespreek met de patiënt dat hij twee mails krijgt van Sananet en dat die veilig geopend kunnen worden. Wellicht denkt de patiënt dat de afzender niet veilig is omdat die onbekend is of misschien komt de mail wel in de Spam box terecht;
–        Bespreek met de patiënt dat in die mail van Sananet verwezen wordt naar de Sanacoach website. Hier kan het wachtwoord gewijzigd worden, de privacyverklaring kan worden geaccepteerd én de aanmeldsessie kan worden doorlopen. Probeer de patiënt in het kader van het onderzoek van de Universiteit Maastricht te motiveren om dit zo snel mogelijk te doen;
–        Bespreek met de patiënt dat je de link m.b.t. de instructievideo per mail verstuurt en dat hij dit thuis op zijn gemak kan bekijken en op pauze kan zetten mocht het te snel gaan;
–        Leg uit dat de patiënt, alléén als de aanmelding in zijn geheel is doorlopen, 5 dagen voor de afspraak met de zorgverlener een mail krijgt om de ziektelastmeter in te vullen;
–        Aangezien de patiënt met COPD of met astma vaak maar 1 keer per jaar komt denkt de patiënt misschien dat hij de aanmeldsessie nog niet hoeft te doorlopen. Hij blijft dan als geregistreerd staan in het overzicht. Nu zijn er twee mogelijkheden.
1: Je ziet de patiënt fysiek en geeft in het verhaal aan dat ze de aanmeldsessie meteen doorlopen of
2: Je kijkt vooruit in je planning en indien je tijd hebt, bel je de patiënt en geeft hem de benodigde informatie zodat de aanmeldsessie én de vragen m.b.t. de ziektelastmeter al zijn ingevuld voordat hij weer bij jou op het spreekuur komt.

Naar aanleiding van de telefoongesprekken met zorgverleners gaan we voor zowel de zorgverlener als de patiënt een folder / flyer maken. Deze komen zo spoedig mogelijk jullie kant op.

Deelname aan het onderzoek van de universiteit Maastricht
De universiteit van Maastricht doet onderzoek naar de toegevoegde waarde van deze Ziektelastmeter. Patiënten kunnen zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek tijdens de aanmeldsessie in de SanaCoach. Meedoen is niet verplicht.

Graag willen we voor jullie het werken met de Ziektelastmeter zo gemakkelijk en prettig mogelijk maken. Daarom nodigen we jullie ook uit om in gesprek te gaan over hoe het voor jullie is om met de nieuwe Ziektelastmeter te werken. De universiteit van Maastricht houdt dan graag drie keer een interview van een uur (verdeeld over 18 maanden) over de ervaringen en hoe we daar beter bij kunnen aansluiten. Natuurlijk worden die uren vergoed (€ 180 per zorgverlener)!

Heb je technische vragen over de Ziektelastmeter?
Neem dan contact op met de helpdesk van Sananet via helpdesk@sananet.nl of via 046-4588001 (ook voor patiënten trouwens).

Heb je vooral praktische vragen over het gebruik van de Ziektelastmeter?
Neem dan contact op met Marcel Bruijsten (ZIO) via: m.bruijsten@zio.nl

Wil je je aanmelden voor de interviews van de universiteit van Maastricht?
Voor meer informatie kijk dan naar de bijlage of mail rechtstreeks naar: danny.claessens@maastrichtuniversity.nl