Het Radboudumc doet onderzoek met een vragenlijst over “Eerstelijnszorg voor patiënten met complexe gezondheidsproblematiek”. Het doel van deze vragenlijst is om een beter beeld te krijgen van de ervaringen van eerstelijns zorgverleners rondom het verlenen van zorg aan patiënten met (één of meer) chronische aandoeningen met complexe gezondheidsproblematiek. De vragenlijst is opgedeeld in 5 secties:

  1. Karakteristieken van de huisartsenpraktijk
  2. Definitie van patiënten met complexe gezondheidsproblematiek
  3. Integrale zorg
  4. Persoonsgerichte zorg
  5. Benodigde ontwikkelingen voor verbetering (optioneel)

Het invullen van de vragenlijst zal maximaal 10 minuten duren.

De vragenlijst is te bereiken via deze universele link: https://www.radboudumc-surveys.nl/iqh/v206/index.php/144224?lang=nl