In navolging op eerdere communicatie is de e-learning voor het OPEN-programma beschikbaar in onze regio. Het volgen van de (geaccrediteerde) e-learning is een noodzakelijke stap die u en uw collega’s op de praktijk moeten uitvoeren om te kunnen voldoen aan de OPEN-voorwaarden en aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling. Bovenal is de e-learning een goede leerschool om te begrijpen wat online inzage werkelijk betekent voor uw praktijk en vanzelfsprekend uw patiënten.

Wie moet de e-learning volgen binnen uw praktijk?
Minimaal één huisarts, en indien werkzaam in de praktijk; één POH, één praktijkmanager en één praktijkassistente. We adviseren sterk dat alle medewerkers die binnen uw praktijk werkzaam zijn de e-learning te laten volgen. Online inzage/OPEN heeft invloed op iedere medewerker binnen uw praktijk en daarom is het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van deze actuele ontwikkelingen.
Hoe lang duurt de e-learning?
Ongeveer één uur. Desgewenst kunt u de e-learning op een later moment hervatten. Het platform slaat automatisch uw voortgang op.
Wat leer ik in module 1?
In deze eerste module krijgt u meer informatie over de basis van online inzage. Wat houdt online inzage precies in en wat is het nut voor huisarts, praktijkmedewerkers én patiënten? U krijgt meer informatie over de wettelijke en maatschappelijke achtergronden van online inzage. Na het volgen van deze e-learning weet u wat er nodig is om uw patiënten online inzage te geven in hun medische gegevens.
Ook weet u hoe online inzage op positieve wijze bijdraagt aan persoonsgerichte zorg. Hiervoor hebben wij onder andere huisartsen geïnterviewd die al zijn gestart met online inzage. Zij maken inzichtelijk wat online inzage de huisartsenpraktijk kan opleveren en geven tips hoe u online inzage kunt invoeren in uw huisartsenpraktijk. Daarnaast zijn er filmpjes van een praktijkondersteuner en een assistente in een huisartsenpraktijk.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Wat houdt online inzage in?
2. Achtergronden:
o Wet- en regelgeving
o Maatschappelijke achtergrond en het patiëntgeheim
o Wat is MedMij?
3. Wat heb ik aan online inzage? Ervaringsverhalen van huisartsen en praktijkmedewerkers over de meerwaarde van online inzage.
4. Wat hebben mijn patiënten eraan?
5. Hoe ziet online inzage eruit:
o Patiëntenportalen
o Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)
6. Wat verandert er in mijn HIS?
7. Wat betekent online inzage voor de dagelijkse praktijkvoering?

Geaccrediteerde scholing
De KNMG heeft één accreditatiepunt aan deze e-learning toegekend. U ontvangt de accreditatie indien u de eerste module volledig heeft doorlopen en de bijbehorende toetsing succesvol heeft afgerond. Accreditatie kan alleen toegekend worden als de artikelen geheel zijn gelezen en alle filmpjes helemaal zijn bekeken. De artikelen vermeld bij de bronnen hoeft u niet allemaal te lezen om te kunnen slagen, dit is optioneel.

Er is accreditatie voor de volgende groepen:
KNMG – (Waarnemend) Huisartsen
AccreditatieBureau Cluster 1 (ABC1) – Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten
KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA)
KABIZ - Praktijkmanagers Huisartsenzorg (NVvPM)
NVvPO – Beroepsvereniging voor praktijkondersteuners
NAPA – Nederlandse associatie voor Physician Assistants
V&VN – Beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgende en verpleegkundig specialisten

De accreditatie voor de beroepsvereniging van de POH GGZ is eerder aangevraagd maar deze is eind mei door de accreditatiecommissie afgewezen, zonder opgave van redenen. Het programmabureau van OPEN heeft vanzelfsprekend om toelichting en herziening gevraagd, maar het is nog onduidelijk of dat wordt gehonoreerd. We houden u op de hoogte omtrent deze accreditatie voor POH GGZ.