U bent reeds geïnformeerd over het feit dat VGZ met ingang van 1 januari 2021 meerdere biosimilar insulines als voorkeursgeneesmiddel heeft aangewezen voor diabetes patiënten.
Nieuwe gebruikers voor snelwerkende insulines dienen het aangewezen voorkeursmiddel geleverd te krijgen, insuline lispro van Sanofi of insuline aspart van Sanofi.
Patiënten die al een snelwerkende insuline gebruiken, dienen actief omgezet te worden op biosimilar insuline lispro van Sanofi of insuline aspart van Sanofi (met uitzondering van bestaande Fiasp gebruikers). Zie het nieuwsbericht van de preferente zorgverzekeraar VGZ voor een toelichting op dit beleid.

Samen met de verschillende betrokkenen, is nagedacht over wie welke rol en verantwoordelijkheid draagt in deze procedure. De DM2 formulariumcommissie is van mening dat de voorschrijver (HA/DVK/medisch specialist) in principe generiek dient voor te schrijven, en de apotheker vervolgens het preferente middel uitgeeft aan de patiënt. Het is dus in eerste instantie aan de apotheker om de patiënten met een snelwerkende insuline te informeren en bij een eerstvolgende uitgifte de patiënt om te zetten naar insuline lispro of insuline aspart van Sanofi en de peninstructie te geven. Er is afgesproken dat alle zorgverleners eenzelfde boodschap uitdragen naar de patiënt. Medische noodzaak kan alleen bij hoge uitzondering afgegeven worden door de voorschrijver.

De volgende procedure geldt hierbij:

Wij willen eenieder adviseren op lokaal niveau samenwerkingsafspraken te maken in het FTO.
NB: Indien u geen Placebo-pen (Solostar) in uw bezit heeft voor de instructie, dan kunt u deze opvragen bij de apotheek.
In gezamenlijkheid met de werkgroep en zorgverzekeraar is bijgevoegde informatiebrief opgesteld die de apotheker kan gebruiken. De zorgverlener en patiënt kan daarnaast evt gebruik maken van de volgende informatie:Informatie voor zorgverlener:
·        Aandachtspunten voor omzetting naar Insuline aspart Sanofi/Insuline lispro Sanofi 
·        Biosimilar Insulines (diabetesfederatie.nl): aandachtspunten voor omzetting en materiaal voor patiënt
·        Instituut Verantwoord Medicijngebruik: aandachtspunten voor omzetting en materiaal voor patiëntInformatie voor de patiënt:
·        Nieuwsbericht DVN: over de achtergrond van dit beleid
·        Handleiding Solostar pen: gebruikersinstructie
·        Patiënten folder dezelfde insuline, lagere kosten

 Mede namens de medisch specialisten, huisartsen en apothekers uit de DM2 formulariumcommissie, en zorgverzekeraar VGZ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jodie Schobben, Judith Hazelzet of Maud van Hoof (info@zio.nl, 043 350 69 10)