De veelzijdige relatie tussen de huisartsenpost en de studenten van de UM

Met de studie Geneeskunde is eind jaren zeventig van de vorige eeuw de eerste stap gezet op weg naar een volwaardige universiteit in Maastricht met zes faculteiten die een brede range aan bachelor- en masteropleidingen bieden. Er studeren thans circa 16.000 studenten aan de UM en elk jaar stromen ongeveer 3000 nieuwe studenten in. De studentenpopulatie vormt voor de Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland een belangrijke doelgroep in haar communicatie; ook jonge mensen kunnen ziek worden.

Daarom besteden we elk jaar uitgebreid aandacht aan het voorlichten van de nieuwe studenten over het belang van het zoeken van een eigen huisarts in de buurt en hoe te handelen in spoedeisende situaties. Dit doen we via onze website, de welkomstbrieven van de universiteit aan haar nieuwe studenten en via advertenties in media die veel door studenten worden gelezen. Daarnaast zijn we elk jaar duidelijk zichtbaar aanwezig tijdens de INKOM voor nieuwe studenten met een stand waar onze medewerkers op ludieke wijze onze boodschap onder de aandacht brengen.

Dat is één kant van de relatie tussen huisartsenpost en universiteit. De andere kant is onze betrokkenheid bij de bachelorfase van de studie Geneeskunde en bij de huisartsenopleiding. In beide opleidingen wordt aandacht besteed aan de rol, de organisatie en de werkwijze van huisartsgeneeskundige zorg in spoedeisende situaties. Kennis hierover bevorderen bij deze studenten is een primair doel, daarnaast willen we de studenten enthousiasmeren voor het vak van huisarts, triagist en ontvangstmedewerker van de huisartsenpost. We zijn momenteel bij de masterfase betrokken en als proef nemen we in samenspraak met de huisartsenopleiding deel aan een proef met ministages voor een aantal geneeskunde studenten in de bachelorfase.

Een aantal studenten geneeskunde uit de masterfase heeft reeds een bijbaan bij de huisartsenpost en doen dat met veel plezier, zoals blijkt uit het artikel dat onlangs in het universiteitsblad De Observant verscheen over Luc van Galen, vierdejaars student geneeskunde en werkzaam als triagist:

https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/16630/Uw-vrouw-is-niet-zwanger