Op dit moment hebben 40 van de 53 huisartsenpraktijken in Maastricht-Heuvelland bij ZIO een contract voor de keten ‘Complexe zorg voor Ouderen’ (in samenwerking met VGZ) . In deze praktijken is een praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige werkzaam voor de complexe ouderenzorg. Huisarts Guy Costongs uit Maastricht en ‘white label’ wijkverpleegkundige Danny Gijsen, geven in dit interview een beschrijving van hoe dit in de praktijk werkt.

foto bij artikel guy costongs.jpg