Om te herregistreren als huisarts hebben de  LHV en NHG de tijdelijke overgangsregeling Evaluatie individueel functioneren (EIF) omgezet in een permanente regeling.
Dat betekent dat Hazo24 geldig blijft als alternatief voor het visitatieprogramma, zie hier de mededeling op de LHV website.
Via onderstaande link kunt u zien wat de mogelijkheden zijn. Dit is goed nieuws en bespaart de huisarts veel tijd doordat hij nu niet nog een extra visitatieprogramma hoeft te doorlopen.
Praktijkcertificering voldoet nu als voorwaarde herregistratie – LHV