Op de HAZO24 certificaten in jullie bezit, staat de geldigheidsdatum 4 mei 2020. Dit heeft te maken met de overgang naar de nieuwe norm (EN 15224:2017) onderliggend aan de HAZO24. De kwaliteitsmedewerkers van ZIO zijn momenteel bezig met het implementeren van deze nieuwe norm in alle praktijken. De stakeholders- en contextanalyse is hier een onderdeel van.

Deze nieuwe norm dient uiterlijk in mei 2020 in alle praktijken geïmplementeerd te zijn. Dit wordt getoetst door middel van een zogenaamde transitie-audit. Deze zal plaatsvinden tijdens de audit-ronde van december 2019 en februari 2020. Na het positief doorlopen van deze transitie-audit, zullen alle praktijken een nieuw certificaat ontvangen met een nieuwe geldigheidsduur.

Mochten er nog vragen zijn over deze overgang en transitie-audit, kunt u contact opnemen met Jikkie Hendriks, kwaliteitscoördinator ZIO (j.hendriks@zio.nl).