Ouder Worden 2040 is een landelijk programma waarin wordt samengewerkt om een maatschappelijk gedragen visie en transformatieagenda voor de toekomst van het ouder worden in Nederland te formuleren.

Ouder Worden 2040 heeft onlangs met Blauwe Zorg Maastricht een “ Doe Coalitie” opgericht. Als proeftuin voor Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Ouder Worden 2040 gericht op het realiseren van betere, passende zorg tegen lagere kosten. De ambitie is meer gezondheid per beschikbare euro. Met elkaar organiseren we de keten ouderenzorg met name voor de kwetsbare ouderen. De nieuwe organisatie is aan het ontluiken en zo krijg je een perspectief hoe de toekomst van de langdurige zorg eruit gaat zien.

De complexe vraagstukken in de ouder wordende samenleving hebben niet direct een volledige uitgewerkte oplossing. Deze worden gaandeweg in de praktijk uitgevonden en uitgewerkt. Terwijl we ons landelijk zorgen maken over de toekomst, wordt er regionaal vaak veel gedaan. Blauwe Zorg Maastricht is een voorbeeld van een Doe Coalitie van het programma @OuderWorden2040. Het programma heeft geïnventariseerd waar Doe Coalities actief zijn om ze te ondersteunen en daar waar mogelijk op te schalen”.
Lees meer over de Doe Coalitie Blauwe Zorg in Maastricht! Klik hier.

Meer informatie over het programma kunt u hier vinden.