In december 2020 heeft een nieuwe groep POH AGZ het diploma ontvangen. Helaas heeft deze groep het praktisch uitvoeren van het spirometrisch onderzoek als gevolg van corona niet kunnen oefenen.
De studenten hebben informatie met instructiefilmpjes gezien en ontvangen rondom afname van een spirometrisch onderzoek. Alle theorie en klinisch redeneren rondom spirometrie is middels casuïstiek aan bod geweest.

De studenten zijn vanuit Zuyd Hogeschool geadviseerd om, als het spirometrisch onderzoek weer in de eigen praktijk uitgevoerd kan/mag worden, dit (de instructie) eerst een aantal keren onder begeleiding uit te voeren van een expert of ervaren praktijkondersteuner moet plaatsvinden.
Dit om deze vaardigheid ook praktisch onder de knie te krijgen.
Zodra er weer spirometrisch onderzoek uitgevoerd mag/kan worden, dan komt de praktische uitvoering ook weer binnen de POH AGZ opleiding te Zuyd Hogeschool aan bod.

Vanuit ZIO is een observatie van het uitvoeren van de spirometrie verplicht om de deskundigheid aan te tonen. Er is een mogelijkheid om ook een training te volgen dit jaar, zodra de regels mbt Corona dit toelaten. Er is een belangstellingslijst naar de poh gestuurd om zich hiervoor aan te melden. Zodra voldoende deelnemers zich hebben aangemeld zal deze training gepland worden. Aan de huisartsen de oproep om hun poh zich hiervoor in te schrijven.