Jaarlijks wordt door InEen de landelijke rapportage over programmatische ketenzorg opgeleverd o.b.v. gegevens die zorggroepen hierover hebben verzameld. Naast een algemene beschouwing van de ketenzorgprogramma’s astma, COPD, DM2 en VVR/HVZ, worden regio’s tegen elkaar afgezet. Regio Maastricht-Heuvelland scoort op de meeste indicatoren beter dan het landelijk gemiddeld. Complimenten dus voor iedereen die zich inzet in de ketenzorg! Het rapport van 2021 treft u hier.