Op 29 februari heeft er een succesvolle scholing plaatsgevonden rondom het thema Ouderenzorg.

Daar kwam de vraag naar voren of de huisarts standaard een afschrift krijgt van het indicatiebesluit van het CIZ. De Beleidsregels geven hierover het volgende aan:

‘We sturen het indicatiebesluit naar het zorgkantoor en nemen het op in het Wlz-register. De huisarts wordt geïnformeerd over het indicatiebesluit als de persoon hiervoor toestemming heeft gegeven’.