In 2021 is SGL gestart met de ontwikkeling van een Regionaal ExpertiseCentrum (REC) voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Limburg. Dit betekent dat er nieuwe begeleidingsmogelijkheden zijn voor deze doelgroep. SGL stelt hiervoor NAH-coaches ter beschikking die als vast coördinatie- en aanspreekpunt in het gezin wordt ingezet. Daarmee wordt gerealiseerd dat het kind en met name de ouders zich gesteund voelen in hun proces van herstellen en/of het leren leven met de gevolgen van hersenletsel en in het krijgen van passende zorg, behandeling, onderwijs en ondersteuning nádat het kind klaar is met zijn/haar revalidatietraject.

Daarnaast is er als ‘tweede schil’ een regionaal expertteam beschikbaar. Dit expertteam

heeft de functie om gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van de inhoudelijke ontwikkelingen van het REC. Zij zullen op vraag van de NAH coach en/of het kernteam adviseren met betrekking tot complexe casuïstiek. In het expertteam zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: kinderneuroloog, kinder- en jeugdpsychiater, klinisch neuropsycholoog Kind & Jeugd en kinderrevalidatiearts. Het expertteam komt tweemaandelijks bijeen.

Voor meer informatie over dit initiatief en eventuele aanmelding van patiënt, zie bijgevoegde folder.